Metamorfozy


Pierwsza metamorfoza

Wykonanie licówek na zębach bez szlifowania.


Druga metamorfoza

Wykonanie korony całoceramicznej na pojedynczym zębie.


Trzecia metamorfoza

Wymiana koron kompozytowych na całoceramiczne.